Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

dianka66
20:52
6824 4176
Reposted fromkarambol karambol vialissie lissie
dianka66
20:52
Reposted fromhagis hagis vialissie lissie
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
dianka66
20:47
3701 4a68
dianka66
20:41
2704 20fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dianka66
20:41
2713 ec97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dianka66
20:39
2725 8b7a

June 30 2015

dianka66
18:28
1597 6d40
dianka66
18:13
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: Nie mam nic, bo miałam tylko jego?
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viaromantycznosc romantycznosc
dianka66
18:12
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viaromantycznosc romantycznosc
dianka66
18:12
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaromantycznosc romantycznosc
dianka66
18:11

June 28 2015

18:45
5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaginsty ginsty
dianka66
18:41
dianka66
18:34
2410 26ef 500
Reposted fromraksha raksha viaAmericanlover Americanlover
dianka66
18:31
3103 089f
Reposted fromspider-mother spider-mother viarational rational
dianka66
18:30
Reposted fromoll oll viapikkumyy pikkumyy
dianka66
18:30
1640 256f 500
Reposted fromdodna dodna viapikkumyy pikkumyy
dianka66
18:28
dianka66
18:26
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaAmericanlover Americanlover
dianka66
18:23
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...